Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

TCK Ouders.

“Wat doe je je kind aan, als je als ouders besluit om de zending in te gaan?” Dit is vast wel eens door je heen gegaan, op het moment dat jullie besloten om naar het buitenland te gaan om daar het evangelie te brengen. Je bent zelf zeker van je roeping, maar hoe moet het met de kinderen? Hoe moet het met hun school? Hoe zullen ze omgaan met het verlies van hun vertrouwde omgeving, hun school, hun vriendjes, opa en oma enz?

Op het veld

En als je eenmaal op het veld bent, blijf je je afvragen: wat moet ik mijn kind meegeven van onze eigen Nederlandse omgeving? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ons kind zich thuis voelt in de nieuwe omgeving?

Terug naar Nederland

En als we weer naar Nederland teruggaan? Hoe zal ons kind daarop reageren? Het verdriet dat het vele afscheid nemen met zich meebrengt voor je kind(eren) snijdt recht door je ziel. Je zou het van ze weg willen nemen en je voelt je ook schuldig, omdat je er toch mede de oorzaak van bent. Sommige ouders vragen zich af of de prijs voor je kind(eren) niet te hoog is.

Contact
 

Als je behoefte hebt aan advies, stuur dan een mailtje.