Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

De werkgroep TCK Nederland faciliteert ouders en kinderen in verschillende contexten en rond verschillende thema's: 
- landelijke bijeenkomsten voor TCKs
- besloten Facebook groepen
- TCK-weekend (voor middelbare scholieren)
- TCK-juniordag
- adult TCK-ontmoetingen
- incidentele bijeenkomsten met thuisfrontteams, organisaties, kerken enzovoorts.

Onderwijs:
- mensen die gebruik maken van de Wereldschool en uitgezonden zijn via een organisatie die lid is van MissieNederland krijgen korting op de lespakketten. Informatie over korting op lespakketten van de Wereldschool
- advies over scholing en ontwikkeling van je kind in het buitenland. Voor advies stuur een e-mail.