Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

TCK Nederland is een werkgroep van MissieNederland onder verantwoordelijkheid van Member Care Nederland. De werkgroep heeft als doel contacten tussen Third Culture Kids (TCK's) onderling en TCK ondersteunende netwerken te bevorderen. We willen de zorg voor TCK's gedurende het hele traject van uitzending onder de aandacht brengen en TCK's speciaal helpen bij terugkomst naar Nederland bij het integratieproces.

Visie:

De visie van TCK Nederland  is het bevorderen van de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van Nederlandse Third Culture Kids voor, tijdens en na uitzending naar het buitenland.

 

Missie:

1. Contacten tussen TCK’s te faciliteren, met als doel het bevorderen van het (re)integratieproces:
- Zichzelf hervinden na transitieperiode
- Bewustwording van de eigenheid van een ‘third culture kid’
- Leven als christen in een andere cultuur
- In staat zijn om nieuwe netwerken op te bouwen in een nieuwe cultuur.

2. Contacten met TCK ondersteunende netwerken bevorderen om deze doelgroep onder de aandacht te brengen en bestaande kennis hierover uit te breiden.

Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten voor TCK’s in Nederland op regionaal en landelijk niveau, waar ze hun verhalen kwijt kunnen en elkaar kunnen ontmoeten en door middel van deze website.

Ook willen we informatie geven aan TCK ondersteunende netwerken, zoals ouders, kerken, thuisfrontcommissies, scholen en zendingsorganisaties.