Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

TCK Nederland is een werkgroep van MissieNederland en werkt nauw samen met Member Care Nederland.

De werkgroep heeft als doel contacten tussen Third Culture Kids (TCKs) onderling en TCK-ondersteunende netwerken te bevorderen. We willen de zorg voor TCKs gedurende het hele traject van uitzending onder de aandacht brengen en specifiek TCKs helpen bij hun (terug)komst naar Nederland.

Visie:

De visie van TCK Nederland  is het bevorderen van de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van Nederlandse Third Culture Kids voor, tijdens en na uitzending naar het buitenland.

Missie:

1. Contacten tussen TCKs te faciliteren, met als doel:
- zichzelf hervinden na een transitieperiode
- bewustwording van de eigenheid van een ‘third culture kid’
- te leven als Christen in een andere cultuur
- in staat zijn om nieuwe netwerken op te bouwen in een nieuwe cultuur.

Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten voor TCKs in Nederland, waar ze hun verhalen kwijt kunnen en elkaar kunnen ontmoeten.

2. Contacten met TCK-ondersteunende netwerken bevorderen om deze doelgroep onder de aandacht te brengen en bestaande kennis hierover uit te breiden.
Dit doen we door:
- informatie te geven aan TCK-ondersteunende netwerken, zoals ouders, kerken, thuisfrontcommissies, scholen en zendingsorganisaties
- deel te zijn van EuroTCK, het Europese TCK-netwerk
- de informatie op deze website.

Voor vragen kun je ons een e-mail sturen