Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

Aanmelden nieuwsbrief

Uitvoerend team en toezichthoudend bestuur van Member Care Nederland

De activiteiten van Stichting Member Care Nederland worden uitgevoerd door een coördinator, die het uitvoerende team, bestaande uit vrijwilligers, aanstuurt. Het werk van de coördinator is ondergebracht bij MissieNederland (voorheen EA/EZA) en de Nederlandse Zendingsraad (NZR). Daarnaast heeft de stichting een bestuur, dat toezicht houdt op de ontwikkelingen binnen het werk en het werkveld. 

 

Stuurgroep

  • Mevr. Annemieke van den Berg (coördinator)

  • Mevr. Mathilde Companjen (International Teams)

  • Mevr. Marinka Deddens (InToMission)

  • Mevr. Antje Kieviet (Wycliffe Bijbelvertalers)

  • Dhr. Philip Blom (InTransit)

  • Dhr. René Houtman (Jeugd met een Opdracht / Het Kruispunt)

 

Toezichthoudend bestuur

  • Mevr. Mathilde Companjen (voorzitter)

  • Dhr. Adri Veldwijk (penningmeester)

  • Mevr. Antje Kieviet (secretaris)