Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

Het netwerk van Member Care Nederland

Member Care Nederland (MCNL) is een netwerkorganisatie. Kerken, missionaire werkers of organisaties benaderen MCNL met een vraag en wij verwijzen de hulpvrager door naar een persoon of een instantie binnen ons netwerk die de vraag adequaat kan beantwoorden.

 

Criteria voor opname in het netwerk van MCNL

De organisaties en personen in het netwerk van MCNL voldoen aan deze criteria:
 

1.Ze onderschrijven de grondslag en doelstelling van MCNL (zie hieronder).

2. Ze zijn aantoonbaar gekwalificeerd.

3. Ze hebben kennis en ervaring met betrekking tot (de behandeling van) missionaire werkers die crosscultureel werken.

4. Ze zijn in principe langer dan twee jaar werkzaam in het betreffende aandachtsveld en hebben bij voorkeur ervaring met crosscultureel leven en werken. 

5. Ze zijn lid van een beroepsvereniging.

6. Hun aanvraag om in het netwerk te worden opgenomen, is door twee referenten ondersteund. 

7. Ze zijn tenminste eenmaal bij een bijeenkomst van Member Care Nederland of Member Care Europe aanwezig geweest. 

8. Ze verplichten zich om jaarlijks deel te nemen aan een bijeenkomst van Member Care Nederland of Member Care Europe.

 

Disclaimer

MCNL doet haar uiterste best om de professionaliteit en de integriteit van de leden van het netwerk te waarborgen. Tegelijkertijd aanvaardt Member Care Nederland geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de diensten of producten die worden geleverd door de leden van genoemd netwerk.

Grondslag en doelstelling van MCNL

1. Grondslag (Statuten, artikel 2): “De stichting aanvaardt de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven”.
2. Doelstelling (Statuten, artikel 3): “Doel van de stichting is: het faciliteren en coördineren van hulp en zorg aan een ieder die te maken heeft of heeft gehad met het werken en/of leven in een transculturele context”.

Wilt u opgenomen worden in ons netwerkt en voldoet u aan de criteria? Download hier het aanmeldingsformulier