Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

Ingrid van den Brink

Willem Pijperstraat 25
2033 RA Haarlem
Telefoon: 06 24500664
E-mail: ivdbrink@pvpph.nl
Website: www.pvpph.nl

Vanuit mijn christen zijn en met ervaring op het zendingsveld geef ik hulp aan zowel kinderen, als tieners en volwassenen.
 

Door middel van (individuele) gesprekken en eventueel met gebruikmaking van symbooldrama bied ik (ex-)zendelingen hulp bij het verwerken van moeilijke situaties en/of relaties die ze op het zendingveld zijn tegengekomen en ook bij het weer reïntegreren in het thuisland en/of de gemeente/kerk.
 

Ook bestaat er de mogelijkheid te werken aan meer persoonlijke problematiek, zoals burn-out, depressie, stress enzovoort.
Ook kinderen kunnen, op het zendingsveld of bij het terugkomen in Nederland met moeilijke en soms traumatische situaties te maken krijgen waardoor klachten kunnen ontstaan. Speltherapie kan dan een goede manier zijn om hen te helpen.


Terug naar het netwerkoverzicht