Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

Janna de Zwaan-Petersen

Kolmansweg 73
8071 SP Nunspeet
Telefoon: 0341 - 252 000
E-mail: wing_ky@solcon.nl

Jezus heeft mijn hart en dat hart gaat uit naar kinderen, speciaal naar hen die het moeilijk hebben.

Daarom wil ik mijn ervaring op het zendingsveld /buitenland,( ook als moeder), en mijn werk als speltherapeut gebruiken.

Graag zet ik dit in om kinderen te steunen in het verwerken van (moeilijke) ervaringen in het buitenland/zendingsveld.

Speltherapie en beeldcommunicatie zijn middelen die gebruikt kunnen worden om soms onbespreekbare gebeurtenissen of trauma’s toch te kunnen verwerken.

Tevens richt ik mij op debriefing van kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn om problemen te voorkomen.

Lees de folder voor meer informatie.

Voorlopige website


Terug naar het netwerkoverzicht