Member Care Nederland

Member Care Nederland:
Zorg(t) voor missionaire werkers en hun eventuele kinderen.

Philip Blom

BeekbergenWebsite: www.bedrijfsarts4herders.nl

Ervaring en expertise als herder en bedrijfsarts ten behoeve van missionaire werkers die om mentale en/of fysieke redenen ziek en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt. De sociaal medische begeleiding is pastoraal van aard. Begeleiding wordt ook aangeboden in preventieve zin als gezondheidsklachten het functioneren in het missionaire werk dreigen te belemmeren.


Terug naar het netwerkoverzicht