Bekijk de nieuwsbrief online.

Beste Voorbeeldpersoon,

Zendingswerkers op verhaal laten komen. Dat is waar het in member care om gaat. Er zijn voor werkers bij hun voorbereiding, tijdens hun uitzending, bij terugkeer, in moeilijke situaties, als engelen in de woestijn (Mt. 4:1). U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de diverse activeiten en diensten op het gebied van zorg voor zendingswerkers in de komende maanden.

Huiselijk geweld

Het wereldwijde member care netwerk vraagt aandacht voor huiselijk geweld. In een recente nieuwsbrief roept Pramila Rajendran (zendingscommissie van de Wereldwijde Evangelische Alliantie) op tot alertheid. Huiselijk geweld is een wereldwijd fenomeen dat echter vaak onzichtbaar blijft. Vooral vrouwen lijden er onder. Zijn zendingswerkers, begeleiders en zorgverleners voldoende op de hoogte van dit probleem? Herkennen zij de tekenen van huiselijk geweld? Maken ze het bespreekbaar, ook binnen zendingsorganisaties?

Lees meer

Nieuwe netwerkleden

In het najaar van 2013 zijn toegetreden tot het Member Care NL netwerk: ‘Uit de verf’ en ‘Doelgericht teamwerk’. Sjoerd en Gerdien Poorta-Rosingh van ‘Uit de verf’ bieden coaching, counseling, training en supervisie voor onder meer: huwelijk en gezin, terugkeer, werk en loopbaan. Sjaak en Jacqueline van Kleef van ‘Doelgericht teamwerk’ zijn gespecialiseerd in teamcoaching. Ze doen dat graag op locatie. Beide echtparen hebben jarenlange ervaring als zendingswerkers.

Lees meer

TFC-dag 2013

De jaarlijkse TFC-dag van de EZA komt er aan op zaterdag 9 maart. Deze dag is bedoeld voor mensen die (in een commissie) het thuisfront van een zendingswerker vormen. Het is tevens een ontmoetingsmoment van zendingsorganisaties en bij zending betrokken gemeenteleden. Member Care Nederland is medeorganisator. Het thema dit jaar is ‘In contact…’ Het zal gaan over communicatie met de zendingswerker, met de zendingsorganisatie en met elkaar als thuisfrontcommissie. Opgave via de EZA website.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst

Op 17 juni 2013 organiseert Member Care Nederland een bijeenkomst voor de zorgverleners die zijn aangesloten bij het netwerk. Het doel van de bijeenkomst is kennismaking en bespreking van member care trends aan de hand van casussen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De locatie is nog niet bekend, maar zal ergens op of rond de Veluwe zijn. Opgave graag bij de coördinator.

Lees meer

Psycholoog gevraagd

InTransit is op zoek naar een psycholoog die één dag per week psychologische assessments van kandidaat-zendingswerkers kan doen. Informatie hierover kun je krijgen bij Corry Nap per email of telefonisch 033-4625651. Voor algemene informatie zie www.intransit.nl

Lees meer

Life coach in opleiding

Monique Gerritsen heeft als zendingswerker in het Midden-Oosten gewerkt en volgt een opleiding tot Life Coach. Ze wil haar diensten als coach in de toekomst aanbieden aan zendingswerkers. Op dit moment is ze op zoek naar cliënten die ze in haar opleidingstraject kan coachen. Zij vraagt geen onkosten voor deze coachingsgesprekken, die veelal via de mail, Skype of telefonisch zullen plaatsvinden. Mocht men in de buurt van Den Haag wonen dan behoort een “face to face” gesprek ook tot de mogelijkheden. Wel vraagt zij feedback op haar werk. U kunt zich wenden tot Monique Gerritsen zelf op telefoonnummer: 06-51855143 of per mail.

Lees meer

Toerustingsdag 2013

Op D.V. vrijdag 15 november 2013 vindt de jaarlijkse Member Care toerustingsdag plaats. Het is een belangrijk moment voor ontmoeting tussen de leden van het Member Care netwerk en de zendingsorganisaties. We willen je daarom met klem vragen deze dag bij te wonen. Het thema zal zijn: liefdesrelaties op het zendingsveld. Een van de aspecten die aan de orde zal komen is crossculturele liefdesrelaties van zendingswerkers. De dag begint om 10.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

 

Lees meer

Member Care Europe

Op de website van Member Care Europe vindt u diverse retraites van andere Europese member care netwerken aangekondigd. Er is dit jaar geen Europese consultatie. Wel komt het bestuur van Member Care Europe bijeen, van 15-17 maart in Worthing, UK. Namens Member Care Nederland zal Wilbert van Saane deelnemen.

 

Lees meer

Een Masters in member care

Redcliffe College in Gloucester biedt een Masters in member care aan. Deze is uitermate geschikt voor mensen die in hun organisatie de zorg voor de zendingswerkers hebben. In het programma is aandacht voor de bijbelse basis, de interculturele perspectieven en de praktische uitvoering van member care.

Lees meer

Als gezin de zending in

Als een echtpaar besluit de zending in te gaan, heeft dat effect op alle gezinsleden, meestal voor de rest van hun leven. Daarom is een goede voorbereiding erg belangrijk. WEC heeft een handleiding verzorgd voor ouders en zendingsorganisaties, inclusief werkbladen voor kinderen. De werkbladen zijn digitaal beschikbaar en mogen gekopieerd worden door degenen die deze handleiding hebben gekocht. Steve Bryant, De wereld in… met kinderen: Handleiding voor ouders en zendingsorganisaties, vertaald en bewerkt Maudy de Jong en Kezia Schoonveld, te bestellen voor € 15,00.

Lees meer