Bekijk de nieuwsbrief online.

%datum%

 

Beste Voorbeeldpersoon

 

In deze nieuwsbrief leest u over de consultaties van Member Care Europe en het Global Member Care Network, en over de member care activiteiten die de komende maanden op stapel staan. Verder vindt u een korte introductie van de nieuwe coördinator van Member Care Nederland (MCNL).

 

 

Genade ontvangen, genade doorgeven

In member care werk gaat het om genade doorgeven, maar ook om genade ontvangen. In de Bijbel zie je dat ook telkens weer. De discipelen komen telkens terug bij Jezus om genade te ontvangen. Alleen als de relatie met de Heer goed is, kunnen de leerlingen iets doorgeven. Gevuld met genade delen ze genade uit. Neem Petrus, die uit de mond van Jezus hoort: 'Heb je mij lief? Weid mijn lammeren.' (Johannes 21:15) Daar gaat het ook om in de zorg voor uitgezonden medewerkers. Genade ontvangen, genade doorgeven.

Toerustingsdag 2012: Member care en de (sociale) media

De toerustingsdag van dit jaar zal draaien om het gebruik van sociale media in member care. Welke kansen bieden de sociale media in de begeleiding van werkers? Welke valkuilen en risico’s zijn er? Hoe verhoudt internetgebruik zich eigenlijk tot het wortelen in een andere cultuur? De toerustingsdag wordt gehouden op vrijdag 16 november 2012. U ontvangt later nadere informatie.

Member Care Europe VIII (Verslag)

Van 20 tot en met 24 maart kwamen de leden van Member Care Europe in Duitsland bij elkaar voor de achtste Europese consultatie. Thema van de consulatie was Growing People:
Planting, Nurturing, Pruning, Regrowth. Het beeld van de wijnstok en de ranken uit Johannes 15 stond centraal. De kernboodschap van de consultatie: member care draait om groei, soms door moeilijke omstandigheden heen. De presentaties en workshops behandelden onder andere groei na traumatische ervaringen, groei door lijden, groei na fouten en misstappen. Voor meer informatie over deze consultatie kunt u terecht bij de coördinator. Voor wie deze Member Care Europe consultatie gemist heeft, en er de volgende keer bij wil zijn: de data zijn al bekend: 23-27 maart 2014.

Global Member Care Consultation (Verslag)

Voor het eerst vond dit jaar een consultatie van het Global Member Care Network plaats, van 23 tot 27 april in Thailand. In de openingstoespraak schetste Harry Hoffmann het beeld van een piramide van zorg. Voor zorgverleners is het belangrijk om zelf ook zorg te ontvangen van verschillende kanten. Een impressie van deze consultatie vindt u op www.globalmembercare.com.

Sharpening Your Interpersonal Skills (SYIS)

Tussen 19 en 24 augustus 2012 kunt u de workshop Sharpening Your Interpersonal Skills volgen.  SYIS is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in kerken en christelijke organisaties. Het is een zeer interactieve training in een betere omgang met gezinsleden, collega’s, vrienden en mensen uit andere culturen. Wim en Margreet Korstanje leiden de workshop, samen met Patti Mobley. Voor meer informatie, zie www.membercare.nl. Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier.

MK Focus

Op 16 juni is er een landelijke kinderdag voor mission kids van 6 t/m 12 jaar in het Evangelisch Centrum in Leusden, Larikslaan 14, 3833 AM Leusden. Ook voor de ouders zal er gelegenheid zijn om daar te blijven en elkaar te ontmoeten. Van 28 t/m 30 september is er een weekend voor MKs van 12-20 jaar in Putten. Op 8 november organiseert MK Focus een informatiedag over onderwijs aan Nederlandse MKs, ook weer in Leusden. Meer informatie hierover volgt. Voor details over deze activiteiten en voor opgave, ga naar www.mkfocus.nl. Alvast een vooraankondiging van de Europese bijeenkomst voor third culture kids (TCKs) met bekende auteur Ruth van Reken: 25-29 april 2013. Zie www.eurotck.net.

Boek over MKs

In opdracht van Member Care Nederland hebben twee studenten aan de CHE, Annelies van der Ploeg en Deborah Aartsma, een studie verricht naar de zorg voor Mission Kids (MKs). Een van de uitkomsten van hun onderzoek is dat MK's bij terugkeer weinig ondersteuning ervaren vanuit thuisgemeente, thuisfrontcommittee en zendingsorganisatie. In het boek Landen na de (terug)reis doen Aartsma en Van der Ploeg aanbevelingen om de zorg van MK's te verbeteren. Dit korte artikel vertelt over het onderzoek en het boek.

Seminar met Philip Yancey

Tussen 19 en 22 juli 2012 spreekt de bekende Amerikaanse auteur Philip Yancey tijdens een seminar op het Château de Joudes Saint Amour in de Franse Bourgogne regio. Het thema van het seminar is ‘groeien in genade’. Voor meer informatie kunt u terecht op www.membercareeurope.com

Uitgezonden

Het boek Uitgezonden: 10 vuistregels voor missionair werkers van Corry Nap-van Dalen is een tweede druk ingegaan en kan nog steeds besteld worden. Zie http://www.intransit.nl/publicaties.php#brochures

Tijdelijk verblijf voor werkers

Voor zendingswerkers die op zoek zijn naar rust en stilte tijdens hun verlof is het zendingsdiaconessenhuis in Amerongen een prachtige plek. Het is een gastvrij thuis, waar je (geestelijk) op adem kunt komen. Zie www.zdh.nl. Op de EZA website is een lijst met allerlei mogelijke tijdelijke verblijfsplaatsen voor zendelingen opgenomen. www.eza.nl/wat-doet-de-eza/huisvesting-voor-verlof.